Menu
Your Cart

Lexan Spray 150ml - različne barve

Lexan Spray 150ml - različne barve
Lexan Spray 150ml - različne barve
Lexan Spray 150ml - različne barve
Lexan Spray 150ml - različne barve
Lexan Spray 150ml - različne barve
Vroče
Lexan Spray 150ml - različne barve
Lexan Spray 150ml - različne barve
Lexan Spray 150ml - različne barve
Lexan Spray 150ml - različne barve
Lexan Spray 150ml - različne barve
Lexan Spray 150ml - različne barve
  • Zaloga: 112
  • Model: RCC0000
7.00€
Brez DDV: 5.74€

Razpoložljive možnosti

RC Car barve so bile posebej razvite za barvanje karoserij iz Lexana. Površino karoserije raztopi posebno topilo in barva se trajno veže na material. Brez drobljenja, brez prask, barva ostane elastična tudi pri močnejšem trku!


Napotki za uporabo:

Številne karoserije imajo na zunanji strani zaščitno folijo, ki jo odstranite šele PO lakiranju.

Karoserijo temeljito očistite z detergentom ali čistilom za zavore.

Pločevinko močno stresajte približno 2 minuti.

Barvo razpršite z razdalje 20-30 cm.

Vedno začnite barvati z najtemnejšo barvo.

Nanesite na več tankih plasti in nikoli samo na eno debelo, med nanosi počakajte približno 5 minut.

Ko končate, obrnite pločevinko na glavo in pršite približno 2 sekundi. da izpraznite šobo


Posebna opomba za neon (fluo) barve:

Ta barva ni tako prekrivna kot standardne barve, nanesite več finih nanosov.

Temperatura okolja mora biti najmanj 15°C.

Razpršite z razdalje 15-20 cm.

Počakajte približno 30 minut in prekrijte fluo / neon barvo z belo. To je edini način, da dobite optimalno svetilnost neon/fluo barv.


Varnostne informacije:

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože..

H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229: Posoda pod pritiskom: lahko poči pri segrevanju.

H319: Povzroča hudo draženje oči.

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Varnostne informacije:

P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje.

P251: Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P304+340: PRI VDIHAVANJU: ​​Prenesti osebo na svež zrak in jo namestiti v udoben položaj, ki olajša dihanje.

P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313: Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo

P410+412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C.